Hledej / Rozšířené hledání
E-SHOP

 
úvod ceníky košík Obchodní podmínkyReklamaceKontakty

Zaloen tu - registrace

Nejste-li registrovan, zadejte v nsledujc st pslun daje pro registraci. Povinn poloky, kter je nutn vyplnit, jsou oznaeny barevnmi ikonkami. Potvrzen pihlaovacho jmna a hesla vm zaleme automaticky na uveden e-mail. Po registraci mete pokraovat v procesu objednvky.

Registraci na naem e-shopu provedete pouze jednou, a to pi prvnm nkupu. Zadte sv data a tm vznikne v et. Osobn daje si nadle ochrnte pihlaovacm jmnem (obvykle pjmen i e-mail) a heslem. K pihlen pak dochz vdy, kdy na E-shopu uzavrte objednvku. Jde v podstat o nco podobnho, jako byste stvrzovali objednvku podpisem, kter porovnvme se svm "podpisovm vzorem", jmnem a heslem zadanm pi registraci a umon vm nkup. Pihlenm je myleno zadn jmna a hesla - ostatn daje systm vyhled v databzi, kde jsou uloeny od va prvn registrace. Nen tedy nutn opakovan zadvat vechna data potebn k nkupu.

Zapomnli jste heslo?
V ppad, e jste zapomnli sv heslo, poleme Vm ho na e-mail, kter nm zadte ve formuli, na kter se dostanete kliknutm v pslunm textu. E-mail se mus shodovat s adresou zadanou v registraci.

Ochrana osobnch daj
Osobn daje si nadle ochrnte pihlaovacm jmnem (obvykle pjmen i e-mail) a heslem. K pihlen pak dochz vdy, kdy na Vltav uzavrte objednvku. Jde v podstat o podobn postup, jako v ppad stvrzovn objednvky podpisem, kter Vltava porovn se svm "podpisovm vzorem", jmnem a heslem zadanm pi registraci a umon vm nkup. Pihlenm je myleno zadn jmna a hesla - ostatn daje systm vyhled v databzi, kde jsou uloeny od va prvn registrace. Nen tedy nutn opakovan zadvat vechna data potebn k nkupu.


Ochrana osobnch daj


Nae spolenost si v va dvry a chrn vae data ped zneuitm. Vae data shromaujeme vhradn proto, abychom zkvalitnili nae sluby. Neposkytujeme je tetm stranm.

Bezpenost vaich dat na internetu je pro ns velmi dleit a vnujeme j maximln pozornost. Abychom vm mohli nabdnout co nejkvalitnj sluby, potebujeme nkter vae data znt. Veker informace o va osob vak pouvme pouze pro nai potebu a neposkytujeme je v dn podob nikomu jinmu. K informacm obsahujcm vae osobn daje maj pstup pouze oprvnn osoby, kter proly pslunm kolenm a kter jsou povinny dodrovat zkonem stanoven povinnosti a postupy. Zavazujeme se dodrovnm pravidel o ochran osobnch dat dle zkona slo

101/200 Sb.

Souhlas se zpracovnm osobnch dat
Stanete-li se zkaznkem naeho internetovho obchodu, dvte ji pi registraci souhlas s tm, e daje o vs a vaich nkupech budou shromaovny a pouvny. S tmito daji je zachzeno vhradn dle zkonem stanovench postup a norem.

daje o va innosti na E-shopu
daje o vaich nkupech na naem E-shopu - vae objednvky - jsou shromaovny. Je to nutn kvli zajitn dodvek zbo, vyizovn reklamac a v neposledn ad mohou tato data poslouit i va zptn kontrole. Informace o nkupech jsou ukldny v bezpen databzi a nejsou poskytovny tetm stranm.
Poskytovn dat tetm osobm
Vae data, kter uvdte na naem e-shopu jsou dvrn a v dnm ppad nejsou poskytovna dnm subjektm, s vjimkou partner zajiujcch platebn styk jako jsou banky, spolenosti vydvajc platebn karty apod. To vak vdy pouze v rmci jedn konkrtn platby s vyuitm tchto slueb a vhradn v mezch zkona na ochranu osobnch daj.

Nae spolenost poskytuje dvryhodnm tetm stranm a veejnosti souhrnn statistick informace o zkazncch, nvtvnosti, obratu a nkter dal daje. Tyto statistiky vak neobsahuj dnou informaci, kter by umonila identifikovat jednotliv zkaznky.


Ochrana plateb

Vechny vae platby jsou zabezpeen pslun podle druhu platby a zprostedkovatele platby – tj. banky apod.

Platby pevodem z tu pi vyuit elektronickho bankovnictv jsou bezpen v zvislosti na va bance.Vyhledvn zbo

Jak na E-shopu vyhledvat?
Mte-li zjem o konkrtn produkt ze kterkoliv na sekce, je nejrychlej pout vyhledvn. Vyhledvat mete nkolika zpsoby. Krom prochzen kategori, kter najdete vdy v levm sloupci, vm me pomoci i vyhledvac box. Polko m jasn oznaen "Vyhledvn" a najdete ho ve stedu hornho okraje na kad strnce. Sta jen do nj vepsat klov slovo tkajc produkt, kter nabzme a kliknout na OK, ppadn na Enter na klvesnici. Doporuujeme uvst jen st nzvu nebo jmna autora.

Pklad:
Hledte-li LCD monitor, pak sta napsat do polka Vyhledvn klov slovo "LCD" a dostanete seznam nabzench titul, kter dan slovo obsahuj. Nedoporuujeme pst cel nzev, protoe se nemus pesn shodovat. Chcete-li naopak najt vechny LCD monitory od Aceru, sta do oknka napsat pouze Acer a objev se vm seznm produkt tto znaky..

Co kdy jsem titul nenael?
Nepodailo-li se vm najt ken titul, znamen to, e bu titul nen v nabdce nebo je problm v tom, e jste do vyhledvn zadali nepesnou informaci.

Nae nabdka samozejm nezahrnuje vechny produkty, a proto se me stt, e na E-shopu skuten nco nenajdete, protoe to v na nabdce bohuel nemme. V takovm ppad ns nevhejte kontaktovat a my se vm dan produkt pokusme zajistit z nhradnch zdroj.


Nkupn kok

Vkldn zbo do koku
Jste-li ji rozhodnuti pro nkup, vybran zbo vlote do nkupnho koku pomoc tlatka Pidat do koku. Pokud chcete dle nakupovat, mete se vrtit zpt na strnky s produkty pomoc tlatka Pokraovat v nkupu  a do koku tmto zpsobem pidvat dal vybran zbo.

Vyjmut zbo z koku
Pokud si svj nkup rozmyslte a zbo umstn do koku se rozhodnete nakonec nekoupit, vyjmete ho z koku pomoc tlatka Vyjmout z koku. Chcete-li vyprzdnit cel obsah koku, mete tak kliknout na text „vyprzdnit“.Kontrola a potvrzen objednvky

Pedtm, ne definitivn potvrdte objednvku, budete vyzvn ke kontrole cel objednvky a zadanch daj. Pokud nkterou poloku chcete zmnit, pomoc tlatka Zpt se vrtte do pedelch krok. Pokud s podobou objednvky souhlaste, tlatkem Potvrdit bude vae objednvka s konenou platnost odeslna do zpracovn. Toto potvrzen je zvazn. Na vai uvedenou e-mailovou adresu bude zasln e-mail s potvrzenm objednvky.Problmy s objednvkou

Jak zruit potvrzenou objednvku?
Potvrzenou objednvku je mon stornovat zaslnm e-mailu na adresu e-mailovou adresu na spolenosti nebo telefonicky. Vdy je nutn znt informace o objednvce, jej slo a vae identifikan daje.

Pokud vae objednvka ji byla vyexpedovna z naeho skladu a je na cest k vm, nen mon ji stornovat.
PřihlášeníRegistrace
Zapoměli jste heslo?
Nápověda

Nejnavštěvovanější


 • WATTrouter Mx - Regu
 • Svodič přepětí P
 • Proudový transform
 • GoodWe 3648-EM
 • GoodWe 10KN-DT | Wi-
 • GoodWe 4200 D-NS | W
 • Svodič přepětí P
 • GoodWe 2500-NS | Wi-
 • GoodWe 6000-DT | Wi-
 • GoodWe 17KN-DT | Wi-


 • Nejkupovanější


 • WATTrouter Mx - Regu
 • Proudový transform
 • Polovodičové relé
 • Baterie Pylontech US
 • Dokumentace k připo
 • GoodWe 3600 D-NS | W
 • GoodWe 2000-NS | Wi-
 • GoodWe 25KN-DT | Wi-
 • Kompletní elektrár
 • GoodWe 5048-EM


 • Akce


 • WATTrouter Mx - Regu
 • GoodWe 5000-DT | Wi-
 • Svodič přepětí P
 • GoodWe 1000-NS | Wi-
 • Dokumentace k připo
 • Měření impedance.
 • Revize elektrárny


 • Copyright 2018 - Compnet, Petr Navrátil, e-shopingové cetrum shop.compnet.cz